Suche

GałęziowskiA.      Monographien  

  • To wszystko człowiek widział. Wspomnienia wschowskich Kresowian (Memoirs of Borderland Residents in Wschowa). Wschowa: Urząd Miastai Gminy Wschowa 2012.

B.      Herausgeberschaften

  • (with Joanna Komperda and Karolina Żłobecka): Profesor Niezwyczajny: wspomnienia profesorów Politechniki Krakowskiej (Memoirs of Professors from Cracow University of Technology). Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2011.

C.      Aufsätze in Zeitschriften

  • “Libańczycy” i ich powojnenne losy w perspektywie biograficznej ("The Lebanese” and their fate in biographical perspective). In: "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej", Year 5 (2015), pp. 35-56.
  • Barbara Gołajewska-Chudzikiewicz. Świat, którego już nie ma, ed.
    Gałęziowski, J. (The Gone World Memoires of Barbara Gołajewska-Chudzikiewicz, Edited by Jakub Gałęziowski). In: "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej", Year 5 (2015), pp. 143-197.
  • Polacy na Wschodzie. Mało znana kolekcja wspomnień (Poles in the East. Little-known collection of oral history narratives). In: "Przegląd Hitoryczny" (Historical Review) 3 (2015), pp. 595-605.

D.      Aufsätze in Sammelbänden/Online-Veröffentlichungen   

  • (with Lidia Kowarsch): Polacy w Norwegii – fragmenty wspomnień (Poles in Norway – memoirs). In: Zofia Wyżlińska (Hrsg.): Poles in Norway (19th-21st C.). Selection of Materials. Kraków: Archiwum Państwowe w Krakowie, pp. 53-85.